Wij werken hard aan een nieuwe website

De nieuwe website staat per 2 april 2018 live!

Advies en projectbegeleiding

Bent u een zorgverlener of werkt u bij een zorginstelling en heeft u advies en/
of begeleiding nodig op het gebied van ICT en cliëntenbeleid in relatie tot ICT? Dan bent u bij OpMaat IT aan het juiste adres!
 

OpMaat IT is uw betrouwbare partner voor het adviseren en ondersteunen van gemeenten, zorginstellingen, welzijns- en ouderenorganisaties, bewindvoerders en familie/begeleiders bij het maken van de juiste ICT-keuzes en het opstellen van beleidsdocumenten.

OpMaat IT 
Advies en begeleiding op het gebied van IT-beleid en beleid betreffende IT gebruik voor en door cliënten.
Advies en begeleiding van installaties van Domotica hard- en software i.s.m.
(externe) leveranciers.
Het ontzorgen van uw eigen IT-afdeling als het gaat om IT-vraagstukken van
en voor uw cliënten. Specifiek voor het ondersteunen van cliënten heeft
OpMaat IT de OpMaat IT Dokter beschikbaar. De OpMaat IT Dokter zoekt samen met uw cliënt naar de oplossing die het best bij de cliënt organisatie past.

OpMaat IT Dokter, IT met zorg

Uw IT afdeling heeft de handen al vol aan het verlenen van IT diensten aan de interne organisatie. Maar ook de persoonlijk begeleiders, bewindvoerders en medewerkers van de ambulante dienst hebben regelmatig IT vragen namens hun cliënten. Worden deze vraagstukken in uw organisatie niet beantwoord?

OpMaat IT biedt u de dienst 'OpMaat IT Dokter'. De OpMaat IT Dokter ontzorgt uw IT afdeling m.b.t. de IT vraagstukken van en voor cliënten. De incidenten en serviceverzoeken kunnen bij uw eigen IT afdeling worden ingediend of recht-streeks bij de Servicedesk van OpMaat IT. Uw OpMaat IT Dokter pakt geheel zelfstandig de melding op en handelt die af volgens de vooraf
opgestelde richtlijnen en afspraken met uw organisatie.

Voor zowel uw intramurale als extramurale cliënten komen steeds meer IT mogelijkheden beschikbaar. Op diverse manieren zijn IT-hulpmiddelen
inzetbaar ten voordele van uw cliënten. Een goed en eerlijk advies bij de aanschaf en juist onderhoud van nieuwe hard- of software is zeer wenselijk. Ook hierbij kan de OpMaat IT Dokter u van dienst zijn. Eén vertrouwd aanspreekpunt voor alle IT-zaken!


De OpMaat IT Dokter legt ook huisbezoekjes af en stelt persoonlijk contact
met de begeleider, de bewindvoerder en de cliënt op prijs. Hij luistert goed
naar de klachten en/of wensen van de cliënt. En zorgt voor een goed advies
en een oplossing OpMaat.

Even de feiten op een rijtje